Litteraturfestivaler

Årets litteraturfestivaler måned for måned

Januar


Februar

Copenhagen Comics, København: http://copenhagencomics.dk/

København læser, København: http://www.kbhlaeser.dk/


Marts

Roskilde litteraturfestival, Roskilde Bibliotek:
https://www.roskildebib.dk/arrangementer/litteratur/litteraturfestival

Gentofte Bogmesse, Gentofte Bibliotek: https://genbib.dk/bogmesse


April

Krimimessen, Horsens: http://krimimessen.dk/

Ordkraft, Ålborg: http://www.ord-kraft.dk/

Copenhagen Crime, København: http://copenhagencrime.dk/

Det stor Bogshow, Odense: https://www.odensebib.dk/arrangementer/det-store-bogshow

Readathon, Internationalt: http://www.24hourreadathon.com/


Maj

Vild med ord, Århus: http://vildmedord.dk/


Juni

Lille bogdag, København: http://www.lillebogdag.dk/


Juli


August

Louisiana Literature: https://www.louisiana.dk/det-sker/louisiana-literature


September

Verdenslitteratur på Møn, Møn: http://www.verdenslitteratur.dk/

FantasyFestival, Esbjerg: http://fantasyfestival.esbjergkommune.dk/


Oktober

Herlufsholm Fantasy Bogmesse: http://fantasybogmesse.dk/

Harry Potter Festival, Odense Bibliotek: http://harrypotterfestival.dk/

Ordet er løs, Hillerød: https://hilbib.dk/om-ordet-er-loes


November

BogForum: http://www.bogforum.dk/


December

Reklamer